Невеста из васељене / Ако има царства / Њихове жене

У шестој књизи Дела Ђорђа Оцића сабрана су три романа чије су окоснице љубавне приче, а заједнички им је начин приповедања – низање прича које заједно чине целовите романе. Тако, низ приповедних слика у Невести из васељене (с поднасловом Дани у Бару) чине разноврсни догађаји и ликови који се плету око барске обале да би се на крају вешто слиле обликујући романескну целину. Епистоларни роман Ако има царства сачињен је од писама које писац, у потрази за смислом, упућује различитим женама. У књизи Њихове жене приче о женама различитих моћника повезује њихов љубавник Медвед, који љубављу према њима показује своју надмоћ.