Истрага

За свој први роман Истрага Оцић је добио награду „Милош Црњански”. У сенци криминалног заплета писац се у овом роману бави сложеним психолошким анализама и отвара тему савршеног злочина, који ће бити чест мотив и његових каснијих романа.

„Та основа криминалистичког романа, у којој се назиру најпре обриси а после и јасне црте брачног троугла, послужила је Оцићу као могућност да напише књигу тананих анализа и спретних снимака одређених стања и расположења.” (Предраг Протић)

 „Реч је о занимљиво испричаној, добро компонованој, логично вођеној, садржински сочној и језички коректној књизи, о прози рељефних ликова, узбудљивих ситуација и оштроумних уочавања. Привид криминалистичке приче – састављене од драматуршки изнијансираних дуела између истражног судије, који има улогу наративног субјекта, и, с друге стране, научника и угледног грађанина Марка Витаса, осумњиченог зато што му је жена на загонетан начин нестала (због „савршеног злочина”, како ће, поучен оштроумљем свог претходника из Злочина и казне, формулисати истражитељ) – носи занимљиву, поступно отварану, уверљиву, психолошки засновану, наусиљено, али успешно интелектуално осветљену историју једне савремене породице.” (Чедомир Мирковић)