Дигитализација традиционалне текстилне баштине српских породица из Даља

Циљ пројекта

Главни циљ пројекта је да се очува ткана и везена баштина српских породица из Даља, ради којег би се спровео процес истраживања и описа пронађене грађе. Промовисањем и популаризацијом ове врсте баштине постигло би се и заустављање нестанка и искорењивања ове врсте баштине, те ће бити потребна едукација о похрањивању али и евентуална ревитализација заната који су у вези са израдом текстила (ткање) и с њиховим украшавањем (различите технике веза).

О ПРОЈЕКТУ

Назив пројекта: Дигитализација традиционалне текстилне баштине српских породица из Даља

Време одржавања пројекта: током 2021. године

Учесници у припремама: чланови и пријатељи Удружења

Водитељи пројекта: Дејана Оцић, Вера Шарац Момчиловић и Мирела Равас

Спонзори: Министарство културе и информисања Републике Србије и Осјечко-барањска жупанија Републике Хрватске