Матица српска подржала рад Удружења

Часници Матице српске, председник Драган Станић и генерални секретар Милан Мицић, у суботу, 4. јуна 2022. године, посетили су Удружење „Ђорђе Оцићˮ, чије се седиште налази у књижевниковој родној кући у Даљу.

Представнике Матице српске дочекала је Дејана Оцић, кћи књижевника и председница Удружења али и члан Матице српске, која им је укратко предочила циљеве и досадашње деловање Удружења. Матичари су упознати с плановима и пројектима Удружења, од којих су неки већ у процесу, а представљена им је и историја породице Оцић и куће, чији је саставни део аутентична збирка предмета која је била и инспирација књижевниковог романа Ердабовска збирка. Из тог даљског Дома Оцић потекао је још један члан Матице српске, академик Часлав Оцић.

Гости из Матице имали су прилике да виде и „Мустре даљскеˮ, изложбу традиционалне текстилне тканине српских породица из Даља, која је отворена на Сретење, 15. фебруара, а траје до краја јуна ове године.
Матица српска је овим посетама изнова потврдила своје интересовање за културу Срба ван матичне државе, још једном оправдавши свој назив.