Најава програма „Ко је нама био Рајс?”

4. мај 2023.

Окончана је једна од најважнијих фаза у организацији програма. Та фаза подразумевала је договоре у вези с тим ко ће све учествовати, затим прецизно утврђивање програма. Уз то требало је одабрати паное за изложбу и сачинити ауторску и редакторску припрему брошуре. Уследио је затим рад на дизајну паноа изложбе, брошуре и плаката програма, да би се окончало штампањем материјала. Сада се полако прешло у фазу обавештавања јавности и позивања гостију...

О ПРОГРАМУ

Назив програма: Ко је нама био Рајс?

Време одржавања програма: 4. мај 2023. године

Учесници у припремама: пријатељи и чланови Удружења „Ђорђе Оцић”

Организатори програма: Дејана Оцић и Јелена Давидовић Коларов

Водитељ програма: Јелена Давидовић Коларов

Програм су подржали: Српско народно вијеће, Месаре Бођирковић, ТВ продукција ЗВО, Општина Ердут, Општина Борово, Завод за уџбенике Београд